Skip to content Skip to footer

На 6 юли, официално беше открита изложбата „100 години Специални сбирки на Пловдивската библиотека“. Уникалната експозиция е подредена в централното фоайе и на първия етаж на библиотеката. Показани са 25 табла, представящи книги, ръкописи, архиви, фотографии, списания, сборници, литографии и документи – част от безценното притежание на „Специални сбирки“. През 2021 г. колегите от Пловдивската народна библиотека честваха 100-годишнината от създаването на отдела, в който се съхраняват ценните библиотечни документи: славянски, византийски, османотурски, арабски, персийски, етиопски и др. ръкописи, славянски палеотипни книги, фотографии от зората на този занаят/изкуство, светогорски гравюри, архивни документи и др. Експозицията може да бъде разгледана 6 до 26 юли в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

Leave a Reply