Skip to content Skip to footer

Структура

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

[mc4wp_form id=“543″]

Директор

Директор

Директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч

Юлияна Цанева

тел.: 0878 441 237

e-mail: biblioteka_lv@abv.bg

 

Обработка и каталози

Обработва и каталогизира книгите от фондовете на библиотеката.

e-mail: obrabotka_liblovech@abv.bg

 

Извършва експертно-консултантска дейност за библиотеките от региона.

тел.: 0878 441 231

e-mail:  metodist-liblovech@abv.bg

 

Книгозаемна

Книгозаемната разполага с най-големия книжен фонд на библиотеката, близо 50 000 тома научна и художествена литература. По-старите книги  се съхраняват  в книгохранилището на приземния етаж.

Читателите имат свободен достъп до традиционните азбучни и систематични каталози на български и чужди езици.

Службата по  междубиблиотечно заемане  изпълнява заявки на потребителите за библиотечни документи, които са притежание на други библиотеки в страната и в чужбина.

Тел:  0878 441 207
e-mail: librlvst@mail.bg

 

Детски отдел

Отделът предлага  на децата до 14 години 40 000 тома художествена и научно-популярна, богато илюстрована  литература.

През 2022 г. е обособен кът за най-малките читатели – от 0 до 6 г., които имат възможността да се запознават с книгите по метода Монтесори, чрез специализираната мебелировка и начини на разположение на литературата и игровите материали. Детският кът е изграден по проект „Четящите деца на Ловеч“ и финансиран от Национален фонд „Култура“.

Тел: 0877185520

e-mail: kids@liblovech.bg

 

Читалня

Отдел „Читалня“  предоставя  за  ползване на място богат фонд от книги, енциклопедии, енциклопедични речници от различни отрасли на човешкото знание, езикови и езиковедски речници, общи справочници, около 135  заглавия  на  вестници и списания на български, руски и чужди езици, повечето от които се съхраняват трайно.

Организиран е справочен апарат от традиционен систематичен каталог, нов електронен каталог и картотеки.

В Читалнята се обработват и каталогизират периодичните издания на библиотеката.

тел. 0878 441 236

e-mail: readingroom@abv.bg

 

Изкуство

Отдел „Изкуство“ съхранява и предлага за ползване на читателите теоретична литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, както и албуми с репродукциия, фотоалбуми на световноизвестни творци.

Специализираният фонд от ноти и аудио-визуални материали (грамофонни плочи, аудио и видео касети, CD и  DVD), както и други некнижни носители на информация се обработват, картотекират и каталогизират за цялата библиотека в този отдел.

Потребителите имат възможността да използват на място аудио и видео възпроизвеждащата техника, разположена удобно за самостоятелна работа или за колективно гледане на филми.

Налични са традиционни азбучен и систематичен каталог, систематични картотеки и електронен каталог.

e-mail : izkustvo19@mail.bg

 

Краезнание / Регионална история

Отдел „Краезнание“  започва своята самостоятелна дейност от 1959 г. с мисията да издирва и съхранява печатни материали, разкриващи Ловеч и Ловешкия край, като ги отразявя в електронна картотека.

Изготвят се писмени и устни справки по заявка на потребители, подпомагащи краеведските проучвания. Трайно се съхраняват местните вестници, списания, юбилейни сборници, служебни публикации, картички, снимки и др.

Екипната дейност на Краеведско обединение „Мизия“ в Централна Северна България осигурява пълно библиографско отразяване на текущия и ретроспективен печат, осъществявайки разработването на съвместни издания с по-широк обхват и предназначение.

e-mail: love4kraeznanie@mail.bg

 

Дигитален център

Отдел „Дигитален център“ сканира и обработва чрез софтуерни продукти ценни колекции и информационни носители от фондовете на библиотеката.

e-mail: librarylovech@gmail.com

 

Информационен център

Отделът предлага използването на свободен достъп от гражданите на 10 компютъра с интернет връзка, дарени от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ), копирна машина и принтер.

Зав. отдел: гл. библиотекар– отговорник за краеведско обединение „Мизия“, „Връзки с обществеността“ и ръководител на „Център за работа с доброволци“.

В информационен център имате възможност

  1. Да изработите своя презентация
  2. Да използвате ресурсите на библиотеката и напишете своята дипломна работа или реферат
  3. Копиране на библиотечни документи
  4. Да принтирате от преносимо устройство – флаш или CD документ – цената е 0.20 лв. на страница
  5. Библиотеката предлага обучителни услуги на потребители и граждани в Обучителния център
  6. Информационният център предлага помещението си за провеждане на:

Камерни срещи с писатели, поети, художници и т.н.;

– Изяви на PR агенции;

– Мултимедийни презентации;

– Изложби;

– Срещи с медиите;

– Открити уроци;

– Работни срещи между партнъорски организации;

– Обучителни семинари.

В Информационен център се помещава и Центъра за работа с доброволци.

e-mail: librlv@mail.bg

 

Счетоводство: тел. 0878 823 017

 

Фронт офис: тел. 0878 441 208

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``