Skip to content Skip to footer

Услуги

Услуги

      СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

   СТОЙНОСТ

СРОК

Издаване на читателска карта

 

 

Учащи, пенсионери

3.00 лв.

12 месеца

Всички останали читатели

6.00 лв.

12 месеца

Читателска карта за един ден

1.00 лв.

 

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали от закъснели читатели

 

 

Предупредително писмо по образец

Пощенската такса

 

Второ писмо с обратна разписка

Пощенската такса

 

За книги, получени по МЗС и тяхното връщане като пощенска пратка

Пощенската такса

 

За невърната в срок книга

2.00 лв.

 

Печатни услуги

 

 

Разпечатка от принтер – формат А4

0.20 лв.

за 1 стр.

Копие формат А4

0.10 лв.

за 1 стр.

Копие формат А3

0.20 лв.

за 1 стр.

Сканиране формат А4

0.50 лв.

за 1 стр.

Сканиране формат А3

0.70 лв.

за 1 стр.

Заемане на 1 АВМ

1.00 лв.

за 24 часа

Прожекция на видеофилми от фонда на библиотеката

1.00 лв.

 

Изработване на писмени библиографски справки /до 3 стр./ в т.ч. и подбор на музикални изпъления

2.00 лв

 

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

[mc4wp_form id=“543″]

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``