Skip to content Skip to footer

Проектът на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” „Четящите деца на Ловеч” получи одобрение и финансиране в размер на 9653.00 лв. по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ на НФК.
Проектът цели да привлече и утвърди като потребители най-малките читатели на библиотеката от 3 до 6 години, като със създаването на кът , подходящ за занимания с деца в детския отдел, те ще припознаят библиотеката като приятелско и спокойно място. Ще се затвърди доверието на родителите и семействата им към културната институция и нагласите към четенето при децата ще останат трайни и позитивни. Сигурното провеждане на двата градски приказни парада ще затвърди името на библиотеката като пазител на една от най-старите традиции, чрез които гражданите асоциират детското четене и въображение.

Leave a Reply