Skip to content Skip to footer

Днес седмокласници от ОУ „Хр. Никифоров“ гр. Ловеч научиха повече за безопасното ползване на Интернет. Статистиката за последните месеци показва сваляне на рисковата възраст от 10-14 години. А изминалата 2023 е рекордна за България, като за периода януари – септември 2023 г. Центърът за безопасен Интернет е получил и обработи над 32 000 сигнала за незаконно и вредно съдържание, което е със 79% увеличение спрямо 2022 г. Над 90 на сто от случаите са свързани със сексуална експлоатация и злоупотреба над деца.
Семейството, училището и институциите е необходимо да провеждат постоянни кампании за превенция на децата. Съвместният проект „Дигитално грамотен“ на Община Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев“ има за цел да повиши информираността на децата за рисковете в онлайн пространството и да им покаже начини за справяне с тях.
Обучението бе разработено по интересен и достъпен начин от г-жа Антоанета Хинова, дългогодишен преподавател в Технически колеж – Ловеч.

Leave a Reply