Skip to content Skip to footer
Община Ловеч
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”
ОРГАНИЗИРАТ
общоградски
ученически рецитал
„Историята своя тачим”,
посветен на националния празник на България,
със стихове от ловешки поети.
на 2 март 2023 г. от 17.00 часа
в Градска художествена галерия
„Проф. Теофан Сокеров”.
Записване за участие: до 24 февруари 2023 г. в Детски отдел
Р е г л а м е н т:
І. Право на участие имат всички ученици от І до ХІІ кл.
Изпълнителите представят по свой избор стихове от ловешки поети.
ІІ. Условия и срок за записване.
Записване за участие в Детски отдел на регионалната библиотека до 24 февруари (петък) 2023 г.
ІІІ. Друго: произведенията от ловешки автори са на разположение в отдел „Читалня” на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
Рециталът няма конкурсен характер и всички участници ще получат грамоти и поощрителни награди за участието си.

Leave a Reply