Skip to content Skip to footer

Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев” – Ловеч

Отдел „Изкуство” обявява

Конкурс за изработване на коледна украса от рециклирани материали

„ЗЕЛЕНА КОЛЕДА”

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

Идеята на конкурса е да преобразим  част от предметите, които отиват за смет, като изработим от тях атрактивна коледна украса. Рециклирането е предизвикателство в забързания начин на живот, който водим.

Критерии:

Продуктите трябва да бъдат изработени от природни, екологични (рециклирани) и отпадъчни материали и да съдържат коледно послание прикрепено към творбата. Допуска се използването и на природни материали. Използвайте стара чаша, за да я превърнете в красив свещник, ненужни дрехи, от които да ушиете играчки за елхата, опаковки от хранителни продукти, за да изработите цветен гирлянд, пластмаса, метал и всичко, което ви хрумне.Развихрете въображението си и участвайте. Забавлявайте се и дайте своя принос за една по – добра заобикаляща ни околна среда. Участието може да е индивидуално и колективно. Всеки автор може да участва с едно произведение.

Участници:

В конкурса могат да участват ученици от 7 до 16 години, разделени в следните възрастови групи:

 

                                                  I група:     7 – 10 години;

                                                  II група:    1113 години;

                                                  III група:   14 – 16 години

                                                  IV група: – деца със специални образователни потребности;

 

Изисквания:

Всяка творба трябва да е придружена със следната информация: трите имена на участника, навършени години, учебно заведение, група/клас, телефон за контакт;

Краен срок за получаване – 5 декември (понеделник) 2022 г. в отдел „Изкуство” на Регионална библиотека

  „Проф. Б. Цонев” – Ловеч, ул. Търговска №47

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев” във Фейсбук и на сайт  http://www.liblovech.bg   на културната институция.

 

Откриването на изложбата и награждаването на победителите ще се проведе на 12 декември (понеделник)  от

17.00 ч. в сградата на библиотеката.

 

 Награден фонд: Ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място във всяка възрастова група.

 

Собственост и права за ползване:

Изпратените за участие в конкурса изделия не се връщат по пощата или по куриер. При поискване се връщат лично.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

 

Юлияна Цанева                                                                                   За контакти и допълнителна информация

Директор на РБ „Проф. Б. Цонев”, Ловеч                                          E-mail : izkustvo19@mail.bg

Тел.: 0878441208

Лица за контакти: Стелияна Петкова

 

 

 

Leave a Reply