Skip to content Skip to footer

Ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч участват тази учебна година във вълнуващо кино приключение. В киноателие – продължение на неколкогодишна дейност тук по кинообразование, те са част от европейския проект по програма Еразъм – „Млади режисьори снимат града си“, с координатор за България Сдружение „Арте Урбана Колектив“.
Дистанционното обучение не попречи на заниманията, част от които се проведоха онлайн в платформата zoom. Учениците – от пети, шести, девети и единадесети клас, гледаха документални и игрални филми на социални теми, анализираха ги с помощта на менторите Ралица Асенова и Еви Карагеоргу, изпълняваха творчески задачи.
В напреднала фаза е работата върху първия им филмов проект, свързан със старото неработещо отдавна кино, което по-старите ловчалии помнят като кино „Георги Димитров“. Тази седмица арт занятията са свързани с анимация, подготовката за която изискваше учениците да потърсят снимки, запечатали сгради и облекла от миналото.
В проекта, освен България чрез Ловеч, участват Ирландия – учащи от Белфаст, и Полша – ученици от Битом. Младите хора работят по задачата да подготвят свой собствен филмов портрет на градовете, в които живеят. Те разсъждават върху по-реалната картина на общността на своя град – амбициите и мечтите на местните жители, техните уникални начини за справяне с ежедневието, дори предизвикателствата като епидемията от COVID-19. През лятото най-активните участници ще бъдат в Ирландия за заключителния етап на проекта – летен кинолагер.
Проектът се осъществява в партньорство с Регионалната библиотека „Проф. Беньо Цонев“ и Центъра за работа с доброволци към нея, като част от занятията са при гостоприемството на културната институция. Учениците са предизвикани да изпълнят задачи за създаване на социални филми, в които събират допълнителна информация, търсят визуалния характер на мястото. Много емоции и опит донесе първата подобна задача – да интервюират жители на Ловеч за старото кино, да издирват архивни материали и допълнителна информация от различни източници. Особено полезна в тази първа задача бе срещата с г-н Цветан Тодоров, сега Връзки с обществеността в Община Ловеч, но като задълбочени познания и професионален опит свързан тясно с бившето кино.
Резултатите от проекта ще бъдат три филма, инструментариум за учители за социално ангажирано кинообразование и работа в мрежа в името на по-иновативни образователни практики. Освен това – обучение за 21 ученици и 15 професионалисти и три конференции за разпространение, посветени на темата. Сред целите са и повишаване на критичното мислене и медийната грамотност, насърчаване на активна гражданска позиция, на междукултурния диалог и диалога между поколенията, подкрепа на инициативността у младите хора, разкриване на възможности за творчески дейности.

Leave a Reply