Skip to content Skip to footer

Уважаеми читатели, във фонда на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч може да намерите книгата на Сдружение „Зачатие” – “Пътят към родителството: Твоят лесен пътеводител за фертилността” .

Това е книга за всички, които желаят да станат родители, както и за техните близки и приятели – написана на достъпен и разбираем език. В нея е представена информация за мъжката и женската репродуктивни системи, за факторите, които влияят на фертилността, за заболяванията, причиняващи стерилитет, за начините за диагностика и лечение на репродуктивните проблеми, асистираните репродуктивни технологии. Тя е полезен наръчник при планиране на бременност, преди започване на лечение и посещение при специалист, съдържа полезни съвети за здравето и как да се справим с емоциите си по време на пътуването към желаното дете.

 

Leave a Reply