Skip to content Skip to footer

Клуб на дейците на културата Ловеч съвместно с Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, проведе на 9 май в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ поетична вечер „С ЛОВЕЧ В СЪРЦАТА“ по повод предстоящия празник на Ловеч на 11 май. Участваха ловешките поети: Алина Стоянова , Екатерина Пенчева,Латинка Златна, Неделина Димитрова, Нели Виткова, Наталия Георгиева, Наталия Осенска и Томчо Богданов. На поетичната вечер “ С Ловеч в сърцето“ водещият актьор Стоян Георгиев прочете стихове на автори, които вече не са между нас. Ето малка част от тях като започнем от поп Кръстю Никифоров, Тотьо Теглийски, проф. д-р Игнат Игнев, Димитър Драганов,чийто текст по музика на Данаил Василев става през 1933 г. химн на Ловчанската колония в София, Йосиф Радионов написал през 1937 г. прекрасно стихотворение за Ловеч и странно защо съкратен в книгата „Песни от града на сребристия Осъм“ само с инициали Й. Р.

Leave a Reply