Skip to content Skip to footer

В началото на всеки месец, в рамките на десет месеца, ще предлагаме две теми, по които Вие да прочетете книги.
Елате в библиотеката и вземете книги, отговарящи на зададените теми. При връщането им, ще попълните
бланка с прочетените от Вас произведения.

За повече информация:
отдел „Заемна”
0878 441207
嬬-mail: librlvst@mail.bg

За месец февруари това са:
1. Книга, спечелила награда
2. Книга, по която е направен филм

За месец март това са:
1. Книга за пътешествия
2. Книга по действителен случай

Leave a Reply